SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Furt Bokem zastoupena Lukáš Souhrada , se sídlem Bystré 1581, 741 01 Frenštát p.R, IČ: 74879651, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 217835 (dále jen „Správce“), aby ve
smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní
číslo. Ostatní údaje jsou nepovinné.
Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení
objednávky, případně využívání výhod souvisejících s registrací. Tyto údaje budou
Správcem zpracovány na dobu trvání registrace. Pokud dojde k ukončení registrace,
budou data uchovány na nezbytně dlouhou dobu pro vypořádání vztahů, nejdéle však
60 dnů.
2. Svůj výše uvedený souhlas můžete kdykoliv odvolat emailem na
info@furtbokem.eu
3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
• poskytovatelé IT služeb
• externí dopravci (PPL, DPD, Česká pošta apod.)
• poskytovatelé online platebních řešení
4. Společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte
právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Potvrzením objednávky nebo registrací do e-shopu www.furtbokem.eu dáváte souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze provozovatele. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Menu