Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.furtbokem.eu (dálej jen Furt Bokem) Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem Furt Bokem na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen „objednatelem“) na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v českém jazyce.

I. CENOVÉ PODMÍNKY

Seznam zboží zobrazovaný na Furt Bokem je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „eshop“). Eshop obsahuje prodejní cenu bez DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné, pokud to není výslovně stanovenu u konkrétního zboží jinak. Furt Bokem si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách. Poštovné a balné – doporučené psaní. Poštovné je zákazníkům na Furt Bokem účtováno standardně dle platného ceníku v košíku. Tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží.

II. PODMÍNKY A MOŽNOSTI ÚHRADY

Zákazník platí zboží z Furt Bokem platbou krtou nebo na dobírku. V případě, že nebude objednávka uhrazena do tří pracovních dnů, bude zrušena.

III. PODMÍNKY DODÁNÍ

Termín expedice zboží. Furt Bokem vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilkyFurt Bokem včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je do 3 pracovních dní od ověření objednávky, maximální termín expedice je do 10 pracovních dnů. U produktů vyráběných na míru, například mikiny s logem je doba dodání určena na 14 – 23 pracovních dní. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na emailovou adresu furtbokem@gmail.com

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců, u našeho zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným oznámením vad, a obsahovat by mělo i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Také musí být přiložena kopie originálního dokladu o koupi zboží v internetovém obchodě Furt Bokem. Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na nákladyFurt Bokem. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

V. STORNO PODMÍNKY – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že Furt Bokem. nedodrží expediční lhůtu, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy.
Storno objednávky před dodáním. Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky před jejím dodáním, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

VI. VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud vám zboží nesedí, není problém. Určitě nechceme, abyste měli doma něco, co nebudete nosit. Máte možnost výměny nebo vrácení zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy vám zásilka dorazila. Stačí se držet těchto podmínek:
– Zákazník odešle zásilku doporučeně na naši adresu (doporučeně, ne na dobírku) nejpozději do 14ti dní od obdržení zboží.
– Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení, znečištění a musí být zasláno zpět v originálním obale spolu se všemi etikatami spolu s kopií dokladu o koupi zboží v našem obchodě.

Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené nebo porušené, provedeme výměnu či vrácení peněz na účet zákazníka. V případě výměny si zákazník vybere jakoukoliv věc z nabídkyFurt Bokem. a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo mu bude vrácen přeplatek, pokud bude mít vyměněná věc nižší hodnotu). V případě výměny nebo vrácení zboží nebude zákazníkovi vrácena částka placená za doručení, pokud ho u původní objednávky platil. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.

U produktu vyráběných na míru (například vyšívané mikiny) nelze produkt vrátit! Takový produkt je vyráběn na přání zákazníka dle zadání, které si sám stanovil a vybral.

 

VII. ZASÍLACÍ ADRESA PRO REKLAMACE

FURT BOKEM
Provozovatel: Lukáš Souhrada
IČO: 74879651
Bystré 1581
741 01 Frenštát p.R
Česká Republika

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 17.7.2018, vydává Furt Bokem

Menu