ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Provozovatelem je NoWHY agency s.r.o., IČO: 08894558, se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava. Nejsme plátci DPH. Společnost zapsána v obchodním rejstříku. Spisová značka C 81200 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Mailová adresa info@furtbokem.eu, +420 774 083 144, web a e-shop furtbokem.eu (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Ostatní údaje jsou nepovinné. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky, případně využívání výhod souvisejících s registrací. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na dobu trvání registrace. Pokud dojde k ukončení registrace, budou data uchovány na nezbytně dlouhou dobu pro vypořádání vztahů, nejdéle však 60 dnů.
2. Svůj výše uvedený souhlas můžete kdykoliv odvolat emailem na
info@furtbokem.eu
3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
• poskytovatelé IT služeb
• externí dopravci (PPL, DPD, Česká pošta apod.)
• poskytovatelé online platebních řešení
4. Společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte
právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób odpowiedni do odpowiednich Nr 101/2000 coll. w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami. Potwierdzając zamówienie lub rejestrując się w e-sklepie www.furtbokem.eu zgadzasz się, że twoje dane zostaną zawarte w bazie danych operatora. Dane te są traktowane wyłącznie zgodnie z procedurami określonymi przez prawo, jak określono powyżej.

Warunki te wchodzą w życie w dniu 25.5.2018 r.

Menu